ARHIVA BROJEVA

Separat - Jul-Avgust 2007.

RIZNICA PRAVNIH IZREKA

BROJ 7-8. GODINA X

JUL-AVGUST 2007

Ova Riznica pravnih izreka sadrži preko dve hiljade sentenci, regula, izraza i aforizama o pravu i u vezi s pravom. Većina tih izreka, oko dve trećine, potiče iz rimske pravne tradicije, a u ovoj zbirci su zastupljene u latinskom orginalu sa srpskim prevodom. Ostali deo čine srednjovekovne, novovekovne kao i izreke iz naše pravne tradicije - Nomokanon svetog Save, Dušanov zakonik, Opšti imovinski zakonik Valtazara Bogišića. Radi lakšeg snalaženja u obilju sentenci koje sadrži ova zbirka, izreke su razvrstane po pravnim institutima, abecednim redom.

Smatramo da će ova knjiga zbog neprolazne vrednosti pravnih izreka koje su u njoj sadržane pričiniti zadovoljstvo ali i biti od koristi ne samo pravnicima u praksi (sudijama, advokatima), nego i studentima prava, pravnicima uopšte kao i svima onima koji imaju interesovanja za svet prava, pravde, države i morala.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, dr Sima Avramović


Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa