ARHIVA BROJEVA

Saradnja policije sa predstavnicima lokalne zajednice u Srbiji

(sa posebnim osvrtom na saradnju sa medijima kao oblik kontrole rada policije)

Mr Saša Marković,
Mr Dragan Obradović

Sve državne službe i strukture su početkom 21. veka pretrpele promene, posle tzv. demokratskih promena u oktobru 2000. godine. Jedna od tih službi je i policija. O tome se dosta govori, piše u okviru zadatih tema na skupovima posvećenim reformi policije, objavljuju se i pojedine knjige. Međutim, u stručnim časopisima koje čita najšira pravnička javnost smatramo da ima malo tekstova posvećenih različitim segmentima reforme policije koja se odvija u različitim pravcima.

Zbog toga, smatrali smo da je značajno da u jednom tekstu ograničenog obima, predstavimo saradnju policije sa predstavnicima lokalne zajednice u Srbiji. Želja nam je da i na ovaj način damo svoj doprinos "otvaranju" policije i dostignutim dometima u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice u različitim nivoima odnosno vidovima saradnje, predstavimo probleme sa kojima se policija u tom pogledu susreće i perspektivama te saradnje. Poseban osvrt dali smo u delu koji se odnosi na saradnju sa medijima kao oblik kontrole rada policije u lokalnoj zajednici i uopšte.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa