ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Septembar 2007.

 

BROJ 9, GODINA X

SEPTEMBAR 2007

IZLAZI MESEČNO

Prava i obaveze veštaka

Vida Petrović-Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije

Dokazno rešenje u sudskoj praksi

Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet u Nišu

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Otkaz ugovora o radu zbog stečaja

Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Prava zaposlenih kod promene poslodavca

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Parnični postupak - obligacioni odnosi

Dragoslav Đokić, advokat

Uslovi za donošenje presude zbog izostanka

Gordana Ajnšpiler, sudija Višeg trgovinskog suda

O razlogu za ponavljanje postupka iz odredbe člana 422. tačka 10. Zakona o parničnom postupku

Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Pravni aspekti nadzorne funkcije Narodne banke Srbije

Mr Zoran Reljić, savetnik u Ustavnom sudu Srbije

Sastavljanje i podnošenje obračuna akcize i drugih izveštaja za treći kvartal 2007. godine

Marina Ivanović, Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija RS

Savet za nacionalnu bezbednost Republike Srbije

Prof. dr Milan Milošević, Kriminalističko-policijska akademija

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa