ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Septembar 2006.

 

BROJ 9, GODINA IX

SEPTEMBAR 2006

IZLAZI MESEČNO

Povodom 160 godina Vrhovnog suda Srbije


Nepoznavanje sopstvene nadležnosti kao razlog za obnovu upravnog postupka

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Odluke Kasacionog suda Kraljevine Srbije


O pravilima postupka sudske rehabilitacje

Autor: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Prikaz zakonskih rešenja o obuci nosilaca pravosudnih dužnosti i sudijskih i tužilačkih pomoćnika

Autor: Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Odbacivanje nepotpisanog podneska u svetlu efikasnosti parničnog postupka

Autor: Zoran Tanasković, advokat iz Beograda

PRIVREDNI SPOROVI


Preduzeće i javno preduzeće

Autor: Dr Žarko Anđelković

Pravno regulisanje računovodstvene i revizorske profesije

Autor: Dr Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor, redovni profesor Univerziteta u Beogradu

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Pravni okvir za regulisanje imovine i uređivanje poslovanja javnih penzijskih fondova

Autor: Vladimir Janković

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Šest decenija od donošenja Nirnberške presude

Autor: prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet u Nišu

Pravni aspekti fizičko-tehničkog obezbeđenja u privatnom sektoru bezbednosti

Autor: Goran D. Matić, Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Nadrilekarstvo

Autor: Dr Jovan Ćirić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo

Internet za pravnike

Autor: Dr Dragan Prlja, Institut za uporedno pravo

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa