ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Septembar 2005.

 

BROJ 9, GODINA VIII

SEPTEMBAR 2005

IZLAZI MESEČNO

Reforma bankarskog sistema Srbije u procesu harmonizacije sa regulativom EU

Autor: Prof. dr Branko Ž. Ljutić, Pravni fakultet, Beograd

Vrhovni sud Republike Srbije

Autor sentenci: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Nova regulativa osiguranja

Autor: Mr Slobodan Ilijić

Pravno dejstvo otvaranja stečaja na postupak priznanja strane sudske ili arbitražne odluke

Autor: Milan Janković, sudijski saradnik, Trgovinski sud Beograd

UPRAVNI SPOROVI


Urbanističko planiranje u propisima

Autor: Dr Žarko Anđelković

Sudije porotnici u svetlu novog Zakona o parničnom postupku

Autor: Milan Milović, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu

Nužna odbrana u Predlogu novog Krivičnog zakonika

Autor: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije

Krivičnoprocesna pitanja novih metoda otkrivanja i istrage krivičnih dela organizovanog kriminaliteta

Autor: Prof. dr Stanko Bejatović

Neka rešenja u Predlogu Krivičnog zakonika Srbije posmatrana u svetlu ljudskih prava

Autor: Mr Zdravko M. Marić

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Višak zaposlenih kod poslodavaca kod kojih su prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređeni posebnim propisima i način njihovog rešavanja

Autor: Paraskeva Mihaljović

Nenapisana ostavka

Autor: Prof. dr Zoran R. Tomić, Pravni fakultet u Beogradu

Odredbe o naknadi štete novog Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske i osiguranje

Autor: Doc. dr Marijan Ćurković, potpredsednik koncerna "Agram", Zagreb

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa