ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2005.

 

BROJ 10. GODINA VIII

OKTOBAR 2005

IZLAZI MESEČNO

Moguća unutrašnja organizacija Upravnog suda i sudske uprave u Republici Srbiji

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI


Nova zakonska rešenja u postupku stečaja

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

PRIVREDNI SPOROVI


Ništavost registracije osnivanja privrednog društva

Autor: Dr Ilija Babić

Osvrt na nacrt Zakona o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži Republike Srbije

Autor: Prof. dr Alkesandar Radovanov, sudija Okružnog suda u Novom Sadu

O pravnoj prirodi akta o organizaciji i sistematizaciji privrednih društava

Autori: Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije i Radovan Bezbradica, savetnik Ustavnog suda Srbije

Savremeni uslovi privređivanja i novi oblici radnog vremena

Autor: Živko Kulić, Fakultet za poslovne studije Megatrend

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Prinudno izvršenje na autorskim pravima i delima u svetlu novih propisa

Autor: Mr Slobodan Gavrilović, advokat

Koncepcija prekršaja u stranim zakonodavstvima

Autor: Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović

Postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi neuračunljivom učiniocu krivičnog dela

Autor: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije

Krivično-pravni aspekti FATF tipologija u suzbijanju pranja novca

Autor: Mr Dragan Ž. Đurđević

Organizacija i nadležnost državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

Autor: Prof. dr Milan Milošević, Policijska akademija

Sud - temelj vladavine prava

Autor: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije

Pravo, pravda i država - Đorđo Del Vekio

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa