ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2004.

 

BROJ 10. GODINA VII

OKTOBAR 2004

IZLAZI MESEČNO

Vršenje sudijske funkcije

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

O nacrtu Zakona o parničnom postupku

Autor: Vida Petrović-Škero, sudija Vrhovnog suda Srbije, predsednik Radne grupe za izradu Predloga ZPP

Primena novih zakonskih rešenja u postupku stečaja

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

USTAVNI SUD SRBIJE


Protivizvršenje i neosnovano obogaćenje

Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

PRIVREDNI SPOROVI


Sporne situacije kod zaključenja nekih ugovora o prodaji od neovlašćenih lica

Autor: Milan Milović

RADNO PRAVO


Sudska zaštita prava iz radnog odnosa u komparativnom radnom pravu

Autor: Prof. dr Radoje Brković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Mere i aktivnosti na sprovođenju politike zapošljavanja

Autor: Paraskeva Mihajlović

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Organizovani kriminal - korupcija i mito

Autor: Mr Gordana Božilović-Petrović, sudija Okružnog suda u Beogradu

KRIVIČNO PRAVO


Način prelaska međunarodnog sportskog prava u nacionalno sportsko pravo

Autor: Mr Slobodan Ilijić

UPRAVNI SPOROVI


Školski propisi

Autor: Milenka Mikić, prosvetni inspektor

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa