ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2003.

 

BROJ 10. GODINA VI

OKTOBAR 2003

IZLAZI MESEČNO

Krivično zakonodavstvo kao osnova za konstituisanje politike suzbijanja kriminaliteta

Autor: Prof. dr Ljubiša Lazarević, Pravni fakultet, Beograd

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

PRIVREDNI SPOROVI


Raskid ugovora u sudskoj praksi

Autor: Tihomir Milanović, advokat

Preregistraciona odgovornost preduzeća i banaka

Autor: Vladimir Kozar, sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Osnovni elementi plasmana akcija iz privatizacije na berzi

Autor: Željko Albaneze

Ministarstvo za socijalna pitanja RS


UPRAVNI SPOROVI


Praktični problemi u primeni Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima

Autor: Dragan Obradović, sudija Okružnog suda u Valjevu

Bračni ugovor (Prema odredbi člana 271. Porodičnog zakona Republike Srpske)

Autor: Dr Stanka Stjepanović, Pravni fakultet Srpsko Sarajevo

Parnični postupak kroz vreme

Autor: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg trgovinskog suda

IZ PRAVNE ENCIKLOPEDIJE

Priredio: Prof. dr Ilija Babić

AKTUELNOSTI U PRIMENI PROPISA


Toma Živanović - Prirodno pravo

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa