ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2002.

 

BROJ 10. GODINA V

OKTOBAR 2002

IZLAZI MESEČNO

Kontroverze oko disciplinske odgovornosti

Autor: Prof. dr Vlajko Brajić

Nadležnost za rešavanje sporova o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Autor: Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS


SAVEZNI USTAVNI SUD, USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE I VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE


Restitucija oduzete crkvene imovine

Autor: Prof. dr Slobodan Perović

Delimični raskid ugovora zbog delimičnog neispunjenja obligacije

Autor: Prof. dr Vladimir V. Vodinelić, Redovni profesor Fakulteta za poslovno pravo u Beogradu

Odgovornost preduzeća prema ratifikovanim konvencijama

Autor: Prof. dr Miroslav Vrhovšek, predsednik Saveznog suda

Priprema postupka privatizacije kod statusnih grupacija i pravo na istupanje iz holdinga

Autor: Mr Ljiljana Stojković, direktor za pravne poslove u GRUPI ZASTAVA VOZILA, a.d. u Beogradu

Privatizacija - efikasnije sprovo|enje postupka prodaje kapitala i imovine metodom javne aukcije

Autor: Milan Milović

PRIVREDNI SPOROVI


Medijacija - alternativni način rešavanja spornih odnosa

Autor: Milan Milović

UPRAVNI SPOROVI


Reforme obaveštajno-bezbednosnih službi SRJ i RS

Autor: Dr Bogoljub Milosavljević

Naše vojno pravosuđe

Autor: P. pukovnik Sretko Janković, sudija Vrhovnog vojnog suda

Donet je novi Zakon o deviznom poslovanju

Autor: Prof. dr Miroslav Vrhovšek, predsednik Saveznog suda

IZ OBLASTI GRAĐENJA


IZ PRAVNE ENCIKLOPEDIJE


Đorđe Tasić - O sudskoj praksi


AKTUELNOSTI U PRIMENI PROPISA

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa