ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2006.

 

BROJ 11. GODINA IX

NOVEMBAR 2006

IZLAZI MESEČNO

Mesto Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u ustavnopravnom sistemu Republike Srbije

Autor: Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

Autor sentenci: dr Milan Vlatković, savetnik Ustavnog suda Srbije

Nova bezbednosna politika Republike Srbije

Autor: Goran D. Matić, oficir pravne službe Ministarstva odbrane Republike Srbije

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Poreska beneficija kod razmene nepokretnosti

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autori sentenci: Vlasta Jovanović, sudija Vrhovnog suda Srbije, Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije, Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije, Slobodan Dražić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Otvorena i javna društva

Autor: Zoran Tanasković, advokat iz Beograda

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Radno-pravni položaj i odgovornost policijskih službenika

Autor: Prof. dr Milan Milošević, Policijska akademija, Beograd

Razvoj finansijskog tržišta i mogućnosti zapošljavanja

Autor: Milan Vujović, poseban saradnik Naučnog društva ekonomista

U susret izmenama Zakona o obligacionim odnosima

Autor: Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Delo malog značaja

Autor: Mr Marko Milović, Okružni sud Beograd

Žalba na presudu drugostepenog krivičnog suda

Autor: Mr Sretko Janković, sudija Vrhovnog suda Srbije

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa