ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2005.

 

BROJ 11. GODINA VIII

NOVEMBAR 2005

IZLAZI MESEČNO

Vacatio legis i pravo građana da se u primerenom roku upoznaju sa zakonima i drugim propisima

Autor: Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije

O instituciji ombudsmana u našem pozitivnom pravu

Autor: Jovanka Savinšek, advokat

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Neke dileme u pogledu zastupanja u parnici

Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

PRIVREDNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Pravila uređenja, gradnje i legalizacije

Autor: Dr Žarko Anđelković

UPRAVNI SPOROVI


Prilog reformi pravosudnih izbora - Pravda i krivda

Autor: Prof. dr Zoran R. Tomić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stalni član Visokog saveta pravosuđa

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Kako postati preduzetnik - zastupnik u osiguranju

Autor: Mr Ljubomir Popović

Odgovornost učenika za štetu

Autor: Milenka Mikić

Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa