ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2009.

BROJ 3. GODINA XII

MART 2009

IZLAZI MESEČNO

Novi Zakon o javnim nabavkama - osvrt na pojedina rešenja - dileme i mogući odgovori

Zoran Dimić, viši savetnik u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

Upravitelj nasledničke zajednice

Prof. dr Gordana Stanković

Obrada podataka o ličnosti za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije

major Goran D. Matić, Ministarstvo odbrane RS

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Pravo na pravično suđenje - sa analizom presude Evropskog suda za ljudska prava

Ljuba Slijepčević, Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje, Novi Sad

Projekat izvedenog objekta u propisima

Prof. dr Žarko Anđelković, profesor Visoke poslovene škole u Leskovcu

Ponuda izmene ugovorenih uslova rada

Autor: Vera Kusovac

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Neke dileme u primeni istražne metode u parničnom postupku

Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Zaštita života u Krivičnom zakoniku Srbije

Doc. dr Dragana Kolarić, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Prikaz izmena u načinu izvođenja ekskurzija za učenike osnovnih i srednjih škola

Biljana Antić, diplomirani pravnik (prosvetni inspektor)

Izazovi kapitalističkog društveno-ekonomskog sistema i aktuelan ekonomsko-finansijska kriza u svetu

Prof. dr Zdravko Jež, vanredni profesor na Privrednoj akademiji, Novi Sad

Ministarstvo rada i socijalne politike RS

Ministarstvo finansija RS

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa