ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2006.

BROJ 3. GODINA IX

MART 2006

IZLAZI MESEČNO

Ugovorna kazna

Autor: Gordana Ajnšpiler-Popović, sudija Višeg Trgovinskog suda

VRHOVNI SUD SRBIJE


Viša sila i slučaj u obligacionom pravu

Autor: Dr Ilija Babić, vanredni profesor Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje, Univerzitet "Singidunum", Beograd

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Tehnička kontrola i tehnički pregled

Autor: Dr Žarko Anđelković

Kontrola poslovanja društava za osiguranje

Autori: Prof. dr Zdravko Petrović i prof. dr Dragan Mrkšić

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Okvir regulisanja banaka u Srbiji i svetski trendovi

Autor: Prof. dr Branko Ž. Ljutić

Posebne metode otkrivanja i istrage krivičnih dela organizovanog kriminaliteta

Autor: Prof. dr Stanko Bejatović

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa