ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2009.

BROJ 5. GODINA XII

MAJ 2009

IZLAZI MESEČNO

Zaštita od diskriminacije - građanskopravna zaštita i zaštita pred Poverenikom

prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu


Ljudska prava i slobode


Osnovne ustavne vrednosti u praksi Ustavnog suda Republike Srbije

Predrag Ćetković, sudija Ustavnog suda Srbije Radovan Bezbradica, savetnik Ustavnog suda Srbije

Pravo na imovinu u praksi Evropskog suda za ljudska prava

Julijana Nedeljković, Javni pravobranilac Gradske opštine Lazarevac

Povreda prava ličnosti i materijalna satisfakcija


Zabrana diskriminacije, osnov u međunarodnim pravnim aktima, Ustavu i zakonima za ostvarivanje zaštite

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Povreda prava ličnosti, pravo na naknadu štete i medijsko pravo


Vanredni pravni lekovi i zaštita ljudskih prava

Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije

Zaštita prava u krivičnom postupku


Povreda slobode kretanja i nastanjivanja

Prof. dr Milan Milošević, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa