ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2008.

BROJ 5. GODINA XI

MAJ 2008

IZLAZI MESEČNO

Korporativno upravljanje

Prof. dr Mirko S. Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Odeljenje za privredne sporove Višeg trgovinskog suda
(Izbor - iz “Pitanja i odgovora”, usvojenih na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda, održanoj dana 25.10.2007. godine)


Likvidacija organizacije za osiguranje

Dra­gi­ša Sli­jep­če­vić, su­di­ja Ustav­nog su­da Sr­bi­je

GRAĐANSKO PRAVO

Autor sentenci: Marija Rakić, sudija Okružnog suda u Subotici

Javni pravobranilac - zastupnik po (kojem) zakonu?

Julijana Nedeljković, opštinski javni pravobranilac u Lazarevcu

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Upravni spor pune jurisdikcije u zakonodavstvu i praksi Srbije

Jelena Lepetić, LLM master upravnog prava

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Otkaz zbog odbijanja zaposlenog da zaključi aneks ugovora o radu

Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Ministarstvo finansija RS

Marijan Blešić, savetnik u Ministarstvu finansija RS

VELIKANI NAŠE PRAVNE MISLI

Radomir Lukić - legenda Beogradskog univerziteta

Priredio: Milan Milović

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa