ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2007.

BROJ 5. GODINA X

MAJ 2007

IZLAZI MESEČNO

Vrste međupresuda prema odredbama Zakona o parničnom postupku

Prof. dr Gordana Stanković, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Prava i dužnosti pacijenata

Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog suda Srbije

PRIVREDNI SPOROVI

Autor sentenci: Zora Lozanić, sudija Višeg trgovinskog suda

Osiguravači u pravu Republike Srbije

Prof. dr Zdravko Petrović, Prof. dr Dragan Mrkšić

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Poništaj ugovora o otkupu stanova koji su pripadali zadužbinama

Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg trgovinskog suda

Režim svojine na podrumu zgrade

Prof. dr Žarko Anđelković

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Prekovremeni rad u zdravstvenoj ustanovi

Dragoljub Simonović, advokat

Odgovornost zaposlenog u školi za štetu prouzrokovanu na radu ili u vezi sa radom

Milenka Mikić

Ministarstvo finansija RS


KRIVIČNO PRAVO

Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa