ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2003.

BROJ 5. GODINA VI

MAJ 2003

IZLAZI MESEČNO

Dokapitalizacija preduzeća koja su privatizovana

Autor: Mr Željko Albaneze

PRIVATIZACIJA I SVOJINSKA TRANSFORMACIJA


Pravna priroda akata donetih u postupku prodaje kapitala

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Ograničenje prava vojnih obveznika na nasleđivanje i slobode testamentalnog raspolaganja u njihovu korist

Autor: Prof. dr Vladimir V. Vodinelić redovni profesor Fakulteta za poslovno pravo, Beograd; direktor Centra za unapređivanje pravnih studija, Beograd

Zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda pred Evropskim sudom

Autor: Zoran Tanasković, advokat

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE


Suprotstavljanje pranju novca u Evropskoj uniji

Autor: Branko Ž. Ljutić, ovl. revizor, profesor bankarskog i berzanskog poslovanja i prava, Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Likvidacija preduzeća u svetlu novih i starih propisa

Autor: Radmila Bosanac, advokat

Holding u savremenom pravu i praksi

Autor: Branislav Jovović, sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu

VIŠI TRGOVINSKI SUD


Upravno-računski spor u pravnom sistemu državne zajednice Srbija i Crna Gora

Autor: Prof. dr Miroslav Vrhovšek, predsednik Saveznog suda

UPRAVNI SPOROVI


Primena novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju


Najnovije izmene i dopune u krivičnom zakonodavstvu

Autor: Svetlana Radosavljević savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo

ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE


Naknada zarade

Autor: Vera Kusovac

AKTUELNOSTI U PRIMENI PROPISA


Francusko političko govorništvo

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa