ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jun 2007.

 

BROJ 6. GODINA X

JUN 2007

IZLAZI MESEČNO

Primena instituta obligacionog prava u upravnom postupku

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

VRHOVNI SUD SRBIJE


Viša sila i slučaj u obligacionom pravu

Dr Ilija Babić, redovni profesor Univerziteta “Singidunum”, Beograd

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić,sudija Vrhovnog suda Srbije

Ovlašćenja državnih i drugih organa u postupku privatizacije i zaštita drugih učesnika u postupku

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Odgovori sa sednica Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda u Beogradu

Naslovi i priređivanje: Vladimir Kozar, sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Postupak izvršenja i postupak obezbeđenja po službenoj dužnosti

Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Zasnivanje radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Milenka Mikić

Primeri obrazaca sudskih odluka kojima se izriču alternativne krivične sankcije

Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije

Doping u sportu - materijalnopravni aspekti

Mr Slobodan Ilijić

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA


PRAVNE NOVOSTI

Uspeh studenata beogradskog Pravnog fakulteta na međunarodnom takmičenju

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa