ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2004.

 

BROJ 7-8, GODINA VII

JUL-AVGUST 2004

IZLAZI MESEČNO

Zastarelost potraživanja iz ugovora u privredi

Autori: Prof. dr Miroslav Vrhovšek i Vladimir Kozar, sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Ustavnost i zakonitost propisa donetih za vreme vanrednog stanja


Zakon o javnim nabavkama - Nije dovoljna (samo) društvena opravdanost i dobra namera zakonodavca

Autor: Ljiljana Milanković-Vasović

Sredstva informisanja i kriminalitet

Autor: Mr Sretko Janković sudija Vrhovnog vojnog suda

Obaveznost presuda donetih u upravnom sporu

Autor: Ljubodrag Pljakić, Sudija Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI


Medijacija u Drugom opštinskom sudu u Beogradu

Autor: Gordana Mihailović, predsednik Drugog opštinskog suda u Beogradu

Primena stranog procesnog prava pred spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije

Autor: Milan Janković, sudijski saradnik Okružni sud Beograd

IZ GRAĐANSKOG PRAVA


Usklađenost postupanja suda i policije sa pojedinim odredbama Zakonika o krivičnom postupku

Autor: Dragan Obradović, sudija Okružnog suda u Valjevu

Zaštićeni svedok i svedok saradnik

Autor: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije

IZ KRIVIČNOG PRAVA


Agencija za privredne registre

Zakon o registraciji privrednih subjekata

Novi zakon o stečajnom postupku

Tekstove iz rubrike “Novi propisi” napisao Milan Milović

Privatizacija preduzeća


Subjekti tripartitnih odnosa

Autor: Dr Živko Kulić, Fakultet za poslovne studije Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Radni odnosi

Autor: Miroslava Vučetić, sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela

Autor: Dragan Obradović, sudija Okružnog suda u Valjevu

Imanuel Kant - O stvarnom pravu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa