ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2003.

 

BROJ 7-8, GODINA VI

JUL-AVGUST 2003

IZLAZI MESEČNO

Zakon o sudu Srbije i Crne Gore

Autor: Dušan Gajić, izvršni direktor Multidisciplinarnog centra za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava u Beogradu

Žalbe građana sudu Srbije i Crne Gore

Autor: Jovanka Savinšek, advokat

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

PRIVREDNI SPOROVI


Sporna pitanja u primeni odredaba o zastarelosti potraživanja iz ugovora u privredi

Autor: Vladimir Kozar, Sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Posao finansijskog lizinga prema novom zakonu

Autor: Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji

UPRAVNI SPOROVI


Odgovornost države za štetu pričinjenu u postupcima oduzimanja imovine

Autor: Radmila Bosanac, advokat

KRIVIČNO PRAVO


Suprotstavljanje pranju novca u jugoistočnoj Evropi

Autor: Dragan Đurđević, doktorant - Fakultet civilne odbrane Beograd

Specijalni istražni metodi u borbi protiv organizovanog kriminala

Autor: Prof. dr Milan Milošević, vanredni profesor Policijske akademije

RADNO PRAVO


Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS


Novine u obavljanju privremenih i povremenih poslova prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Autor: Paraskeva Mihajlović

O novim (arhaičnim) izrazima u Zakonu o nasleđivanju

Autor: Dr Ilija Babić

AKTUELNOSTI U PRIMENI PROPISA


Javna rasprava o modelu Zakona o maloletničkom pravosuđu

Autor: Dragan Obradović

PRAVNE ZANIMLJIVOSTI

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa