ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Januar 2009.

BROJ 1. GODINA XII

JANUAR 2009

IZLAZI MESEČNO

Kontrola a priori - prethodna kontrola ustavnosti zakona

Autor: dr Bosa Nenadić, predsednik Ustavnog suda

Dostavljanje sudskih i vansudskih akata u inostranstvu

Autor: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Upravni sporovi

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Diskreciono pravo u upravnom pravu i stvaralačka uloga suda

Autor: Julijana Nedeljković, Opštinski javni pravobranilac u Lazarevcu

Zaštita izbornog prava i mandata odbornika

Autor: Ruža Urošević, savetnik Vrhovnog suda Srbije

Susedska prava i urbanistički planovi

Autor: Mirjana Vulić

Naknada štete pričinjena vlasnicima susednih objekata prilikom izvođenja građevinskih radova

Autor: Milojca Cvijović, advokat 

Vanparnični postupci u naslednopravnim stvarima

Autor: Prof. dr Gordana Stanković

Odgovornost u slučaju štete nastale od opasne stvari

Autori: Lara Đorđević, viši stručni saradnik Trgovinskog suda u Beogradu, Vladimir Vrhovšek, viši stručni saradnik Trgovinskog suda u Beogradu

Ministarstvo rada i socijalne politike RS


Ocenjivanje u srednjoj školi kroz pitanja u praksi

Autor: Biljana Antić, diplomirani pravnik (prosvetni inspektor)

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Osvrt na izmene i dopune Zakona o prekršajima

Autor: Sunčica Savić, Gradski sudija za prekršaje u Beogradu

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Autor: Prof. dr Milan Milošević, Kriminalističko-policijska akademija

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa