ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Januar 2005.

BROJ 1. GODINA VIII

JANUAR 2005

IZLAZI MESEČNO

Pravo razrešenog sudije na delotvorno pravno sredstvo u pravnom sistemu Republike Srbije

Autor: Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije

USTAVNI SUD RS


Dejstvo promenjenih okolnosti na ugovor

Autor: Gordana Ainšpiler, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu

Poreski propisi - “novi-stari” zakoni

Autor: Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor

Izmirivanje obaveza određenih pravnih lica prema bankama u stečaju

Autor: Mirko Jovanović, advokat

PRIVREDNI SPOROVI

UPRAVNI SPOROVI


Naknada za zajednički deo zgrade

Autor: Mr Žarko Anđelković

Policija - uloga, zadaci, ovlašćenja i kontrola rada

Autor: Dr Željko Nikač, načelnik Odeljenja za kontrolu zakonitosti u radu SUP Beograd

Preuzimanje nadležnosti vojnih sudova

Autor: Mr Sretko Janković

Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalne politike RS


Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

Autor: Vera Kusovac

Predlog zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica

Autor: Dragan Obradović, sudija Okružnog suda u Valjevu

Neka pitanja u vezi sa primenom člana 53. Krivičnog zakona Republike Srbije

Autor: Mr Dragana Kolarić

Razbojništvo kao produženo krivično delo

Autor: Danilo Subotić

Školski propisi

Autor: Milenka Mikić, prosvetni inspektor

Nove knjige iz prekršajnog prava

Priredio: Prof. dr Milan Milošević

Genetika i zakonska regulativa


Aktuelnosti u primeni propisa


Pravne zanimljivosti

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa