ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Februar 2009.

BROJ 2. GODINA XII

FEBRUAR 2009

IZLAZI MESEČNO

Marginalije uz član 25. Zakona o uređenju sudova Republike Srbije (2008)

Prof. dr Gordana Stanković

Osnove upravljanja kadrovima u državnoj upravi Republike Srbije

Anđelka Plavšić - Nešić, dipl. pravnik

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Zemljište pod zgradom i zemljište za redovnu upotrebu zgrade

Prof. dr Žarko Anđelković

Materijalna i nematerijalna šteta zbog povrede žiga i nelojalne konkurencije

Mr Vladimir Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda

Odgovornost stečajnog upravnika

Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Višeg trgovinskog suda

Ugovor o upućivanju - asignaciji

Prof. dr Ilija Babić, Univerzitet "Singidunum"

Mondijalizam američke ekonomske krize

Prof. dr Nenad Avramović, Privredna akademija Novi Sad

MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE RS


Disciplinska odgovornost policijskih službenika i profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

major Goran D. Matić, zamenik Višeg vojnodisciplinskog tužioca

Problemi zaštite manjinskih akcionara likvidacionom tužbom

Neven Vukašinović, sudija Višeg trgovinskog suda

MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RS


 

VELIKANI PRAVNE MISLI

Radomir Lukić - Učenje o pravu Tome Akvinskog

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa