ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Februar 2008.

BROJ 2. GODINA XI

FEBRUAR 2008

IZLAZI MESEČNO

Stečajni razlog i pokretanje stečajnog postupka nad društvom za osiguranje

Mr Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije

IZVRŠNI POSTUPAK

Odeljenje za privredne sporove Višeg trgovinskog suda

Odnos naknade štete i drugih ostvarenih primanja po osnovu istog štetnog događaja

Dr Zdravko Petrović, advokat iz Beograda

Učesnici u privatizaciji i nova rešenja iz Zakona o privatizaciji

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Nadležnost Ustavnog suda Srbije da odlučuje o izbornim sporovima

Jovanka Savinšek, advokat

Otpremninom do posla

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

Krivično delo kao otkazni razlog

Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Obim krivičnih dela za koja se mogu primeniti posebne dokazne radnje prema Zakoniku o krivičnom postupku

Goran D. Matić, major pravne službe Ministarstva odbrane

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa