ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Februar 2006.

BROJ 2. GODINA IX

FEBRUAR 2006

IZLAZI MESEČNO

Pravna priroda opštih akata koje donose zajednički organi Republike Srbije i Republike Crne Gore

Autor: Dr Bosa Nenadić, Sudija Ustavnog suda Republike Srbije

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Dopuštenost zajma između privrednih subjekata

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Načelo dispozicije i nedozvoljene radnje raspolaganja u parničnom postupku

Autor: Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet u Nišu

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor: Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Smisao i suština lokalne samouprave

Autor: Dr Zdravko Jež

Osnivanje, nadležnost i postupanje Međunarodnog krivičnog suda

Autor: Prof. Dr Dragan Jovašević

Struktura, karakteristike i bitne novine Zakona o policiji Republike Srbije

Autor: Prof. Dr Milan Milošević

Poreska utaja u korist pravnog lica

Autor: Danilo Subotić

Nezakonit otkaz i pravo na naknadu štete

Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

PRIVREDNI SPOROVI


Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - osnovne novine i rešenja

Autor: Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Neobične krađe

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa