ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Februar 2003.

BROJ 2. GODINA VI

FEBRUAR 2003

IZLAZI MESEČNO

Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora

Autor: Ljiljana V. Veljić, savetnik Saveznog ustavnog suda

Novi zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja

Autor: Marija Gapić

Uvođenje instituta ombudsmana u AP Vojvodini

Autor: Jovanka Savinšek, advokat

SAVEZNI USTAVNI SUD

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

PRIVREDNI SPOROVI

SVOJINSKA TRANSFORMACIJA


VIŠEG TRGOVINSKOG SUDA


Izvršenje na sredstvima na računu dužnika i nova regulativa platnog prometa

Autor: Zoran Tanasković, advokat u Beogradu

UPRAVNI SPOROVI


Bankarska garancija i akreditiv - osnovna obeležja

Autor: Borisav Čolić, sudija Vrhonog suda Srbije u penziji

Poreska krivična dela (po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji)

Autor: Stretko Janković, sudija Vrhovnog vojnog suda

Vanbračni drug i pravo svojine na stanu iz otkupa

Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Pravo na rad u održivom zaposlenju

Autor: Prof. dr Vlajko Brajić

Uslovi za samostalno obavljanje delatnosti privatnih preduzetnika

Autor: Paraskeva Mihajlović, pom. direktora Republičkog zavoda za tržište rada, u penziji

Uređivanje socijalne zaštite i naknada za pomoć i negu drugog lica

Autor: George Šorđan, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Odgovornost za ugrožavanje životne sredine po evropskim konvencijama

Autor: Prof. dr Dragan Jovašević, Policijska akademija, Beograd

PITANJA I ODGOVORI

Priredio: Tihomir Ž. Milanović, advokat

Pravila o opozivosti ponude u engleskom pravu

Autor: Prof. dr Miodrag V. Orlić

AKTUELNOSTI U PRIMENI PROPISA


PRAVNE ZANIMLJIVOSTI

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa