ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2007.

BROJ 12. GODINA X

DECEMBAR 2007

IZLAZI MESEČNO

Urednost predloga kandidata za predsednika Republike

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

O Ustavnoj žalbi

Jovanka Savinšek, advokat

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Delegacija nadležnosti u građanskom sudskom postupku

Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet u Nišu

Direktna revizija kao novi vanredni pravni lek u Zakonu o parničnom postupku

Mr Vladimir Kozar, sudija Trgovinskog suda u Beogradu

PARNIČNI POSTUPAK

Odeljenje za privredne sporove Višeg trgovinskog suda

“Druga ovlašćena lica” u izvršnom postupku

Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerzitet UNION
Mladen Nikolić, sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Prebijanje kao način prestanka potraživanja u izvršnom postupku

Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Zahtev zaposlenog i pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Radovan Bezbradica, savetnik Ustavnog suda Srbije

Izmene i dopune Zakona o osiguranju

Mr Slobodan Ilijić

Ministarstvo finansija RS


Poželjni pravac okončanja reforme krivičnoprocesnog zakonodavstva Srbije

Prof. dr Stanko Bejatović,Pravni fakultet u Kragujevcu

Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije

Prof. dr Milan Milošević, Kriminalističko-policijska akademija

Vek časopisa “Arhiv za pravne i društvene nauke”

Priredio - Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg trgovinskog suda

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa