ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2005.

BROJ 12. GODINA VIII

DECEMBAR 2005

IZLAZI MESEČNO

Strategija za reformu sistema pravne pomoći u Republici Srbiji

Autor: Milan Marković, Republički javni pravobranilac

Pravo predlaganja i postupak donošenja zakona

Autor: Darko Radojičić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Izgradnja objekata prema Zakonu o planiranju i izgradnji

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Prava zaposlenih u stečajnom postupku

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

PRIVREDNI SPOROVI


Neke nedoumice iz Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

Autor: Milan Janković, sudijski saradnik Trgovinskog suda U Beogradu

PRAVNA SHVATANJA VIŠEG TRGOVINSKOG SUDA U BEOGRADU


Radni odnos na određeno vreme prema novom Zakonu o radu

Autor: Paraskeva Mihajlović

RADNI SPOROVI


Reforma penzijskog sistema

Autor: Mr Slobodan Ilijić

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka

Autor: Mr Sretko Janković, sudija Vrhovnog suda Srbije

ODABRANE ODREDNIICE OBLIGACIONOG PRAVA

Priredio: Prof. dr Ilija Babić

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa