ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2004.

BROJ 12. GODINA VII

DECEMBAR 2004

IZLAZI MESEČNO

Zakon o privrednim društvima Republike Srbije

Autor: Prof. dr Mirko Vasiljević, Pravni fakultet, Beograd

Pravni lekovi u postupku registracije privrednih subjekata

Autor: Jovanka Savinšek, advokat

O pravnoj prirodi pojedinih akata preduzeća i drugih pravnih lica i kontroli ustavnosti i zakonitosti tih akata

Autori: Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog Suda Srbije i Nevenka Kovačević - Jakovljević, savetnik Ustavnog Suda Srbije

VRHOVNI SUD SRBIJE


Režim građevinskog zemljišta u novom zakonu

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Postupak izdavanja uverenja i upravni spor

Autor: Ruža Urošević, savetnik Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI


Zakon o nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita

Autor: Mr Slobodan Ilijić

Uloga aktuara u postuku nadzora u delatnosti osiguranja

Autor: Katarina Ivančević

PRIVREDNI SPOROVI


Ugovor o zajmu - od zajma do kredita

Autor: Prof. dr Zdravko Petrović, Fakultet za poslovno pravo, Beograd

Višeg trgovinskog suda u Beogradu


Zakon o parničnom postupku

Autor: Milan Milović

Zakon o osnovama radnih odnosa (dileme u vezi važenja)

Autor: Radovan Bezbradica, savetnik Ustavnog suda Srbije

Školski propisi

Autor: Milenka Mikić, prosvetni inspektor

AKTUELNOSTI U PRIMENI PROPISA

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa