ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2003.

BROJ 12. GODINA VI

DECEMBAR 2003

IZLAZI MESEČNO

Pregovori - između razgovora i ugovora

Autor: Prof. dr Miodrag Orlić

U susret pravnoj praznini

Autor: Gordana Mihailović, predsednik Drugog opštinskog suda u Beogradu

Suzbijanje organizovanog kriminala - pozitivnopravna i uporedna rešenja

Autori: Mr Goran Ilić, javni tužilac Prvog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu i prof. dr Milan Milošević, profesor Policijske akademije

UPRAVNI SPOROVI


Nešto više o pojmu, postojanju i visini imovinske koristi

Autor: Prof. dr Miroslav Vrhovšek

Deoba stvari u izvršnom postupku

Autor: Zorica M. Petrović-Radosavljević, sudija Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji

PRIVREDNI SPOROVI


Viši trgovinski sud


USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE


Odgovornost lekara zbog nesposobnosti pacijenta da upravlja motornim vozilom

Autor: Prof. dr Jakov Radišić

Sistem međunarodnih krivičnih dela

Autor: Prof. dr Dragan Jovašević, Policijska akademija - Beograd

Pravni sistem SR Nemačke

Autor: Gordana Božilović - Petrović, sudija Okružnog suda u Beogradu

AKTUELNOSTI U PRIMENI PROPISA


Pitanja i odgovori, Sudska praksa


NAŠI VELIKANI U ANEGDOTAMA

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa