ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2009.

BROJ 4. GODINA XII

APRIL 2009

IZLAZI MESEČNO

Krivičnoprocesno zakonodavstvo kao instrument suprotstavljanja kriminalitetu

Prof. dr Stanko Bejatović


Pribavljanje podataka o platnom prometu pravnih lica u pretkrivičnom postupku

Prof. dr Milan Milošević, Kriminalističko-policijska akademija
Siniša Janković, Policijska uprava, Pančevo


Da li je učinjen napredak u otkrivanju i presuđenju krivičnih dela korupcije

mr Sretko Janković, sudija Vrhovnog suda Srbije


Sudska praksa u vezi sa računarskim programimaPravo na delotvorni pravni lek

Ljuba Slijepčević, Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje, Novi Sad

Izmene i dopune u postupku eksproprijacije

Dr Rajko Jelić, Pravni fakultet, Beograd


UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


INSTRUKCIJA Ministra rada i socijalne politike

O načinu rada organa starateljstva, odnosno psihologa u postupku izvršenja odluka iz oblasti porodičnog prava - predaja i oduzimanje deteta


MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RSZaštita materinstva prema Zakonu o radu i strategiji podsticanja rađanja

Paraskeva Mihajlović, diplomirani pravnik


RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu


Ispiti u srednjoj školi

Biljana Antić, diplomirani pravnik (prosvetni inspektor)


MINISTARSTVO FINANSIJA RSPrimena pravila saobraćaja - paradoksi u primeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Sunčica Savić, sudija za prekršaje


Privatni sektor bezbednosti u kontroli kriminaliteta

Autor: Mr Zoran Kesić

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa