ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2008.

BROJ 4. GODINA XI

APRIL 2008

IZLAZI MESEČNO

Pravo građana na besplatne akcije i novčanu naknadu u postupku privatizacije

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Mr Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije

Sukob interesa i odgovornost osnivača privrednog društva

Vera Marković, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Odeljenje za privredne sporove Višeg trgovinskog suda
(Izbor - iz “Pitanja i odgovora”, usvojenih na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda, održanoj dana 25.10.2007. godine)


Neki aspekti privatizacije javnih preduzeća

Prof. dr Nenad Avramović, Privredna akademija Novi Sad

Aneks ugovora o radu

Dr Draško Bosanac

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS

Priredila: Vera Kusovac

Učešće stranih posmatrača na izborima - prijava ili odobrenje?

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Ministarstvo finansija RS

Ljiljana Petrović

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa