ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2007.

BROJ 4. GODINA X

APRIL 2007

IZLAZI MESEČNO

Upravni akti u postupku privatizacije

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

O nekim pitanjima zaštite izbornog prava

Jovanka Savinšek, advokat

Dve procesno-pravne prepreke privatizacije osiguranja u Srbiji

Mr Slobodan Ilijić

PRIVREDNI SPOROVI

Sentence priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda u Beogradu

Reagovanje povodom teksta - Prekid parničnog postupka zbog pravnih posledica pokretanja stečaja

Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Međunarodni prevoz robe prema jednoobraznim pravilima CIM 1999 i naše pravo

dr Ana Đorić, docent, Pravni fakultet - Univerzitet “Union”

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Rešavanje viška zaposlenih u vojsci Srbije

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

Minisarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Atipični oblici zasnivanja radnog odnosa i zaštita prava zaposlenih

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Opšta pitanja bezbednosti i zdravlja na radu

Prof. dr Milan Milošević, Kriminalističko-policijska akademija

Pranje novca

Predrag B. Marković, sudija Opštinskog suda u Kragujevcu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa