ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2006.

BROJ 4. GODINA IX

APRIL 2006

IZLAZI MESEČNO

Sudska zaštita državnih službenika i nameštenika

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Reorganizacija stečajnog dužnika

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

PRIVREDNI SPOROVI

Autor sentenci: Jasmina Stamenković, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu

PRIVREDNI SPOROVI

Autor sentenci: Gordana Ajnšpiler-Popović, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu

Zdravstvena zaštita u svetlu novih propisa

Autor: Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Sudbina Zakona o osnovama radnih odnosa nakon stupanja na snagu Ustavne povelje - primer pravne nesigurnosti

Autori: Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije, Radovan Bezbradica, savetnik Ustavnog suda Srbije

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Godišnji odmor prema novom zakonu o radu

Autor: Paraskeva Mihajlović, diplomirani pravnik iz Beograd

Novi vid penzijskog osiguranja

Autor: Milenka Mikić

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


(Zlo)upotreba jezika i pisma u postupcima pred sudovima

Autor: Mr Marko Milović, viši stručni savetnik Okružnog suda u Beogradu

Sporedno krivično zakonodavstvo posle donošenja Krivičnog zakonika Srbije

Autor: Mr Sretko Janković, sudija Vrhovnog suda Srbije

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa