ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2005.

BROJ 4. GODINA VIII

APRIL 2005

IZLAZI MESEČNO

Neposredna zaštita ljudskih sloboda i prava pred Ustavnim sudom Srbije u projektima novog Ustava Srbije

Autor: Dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije

Pravna nemogućnost upravnog suda da sam reši upravnu stvar

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI


Pravni lekovi u izvršnom postupku

Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Vrhovni sud Republike Srbije

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Postupak suda po zahtevu za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti

Autor: Gordana Ainšpiler, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu

Vrhovni sud Republike Srbije

Autor: Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog suda Srbije

O refakciji poreza na dodatu vrednost

Autor: Prof. dr Slavoljub B. Popović

Vrhovni sud Republike Srbije

Autor: Branka Aposotolović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Krivična, privredno-prestupna i prekršajna odgovornost privrednih društava i drugih pravnih lica, odgovornih lica, preduzetnika i fizičkih lica u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije

Autor: Prof. dr Miroslav Vrhovšek

Značaj nužne odbrane i krajnje nužde u krivičnom pravu

Autor: Prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet u Nišu

Aktuelnosti u primeni propisa

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa