ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2004.

BROJ 4. GODINA VII

APRIL 2004

IZLAZI MESEČNO

Uticaj stečaja na ugovor o osiguranju

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Neka teorijska razmišljanja u kontekstu donošenja novog ustava Srbije

Autor: Dr Zdravko Jež

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE, VRHOVNI SUD I REPUBLIKE SRBIJE


Potrebe i mogućnosti izmena u pravosudnom zakonodavstvu

Autor: Miroljub Tomić, predsednik Okružnog suda u Kragujevcu

UPRAVNI SPOROVI


Krivičnopravna zaštita autorskog prava i srodnih prava

Autor: Danilo Subotić

Odmeravanje kazne za krivična dela u sticaju

Autor: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije

Zaštita poslovnih podataka i dokumenata (sa primerom Odluke o poslovnoj tajni)

Autor: Prof. dr Milan Milošević

PRIVREDNI SPOROVI


Obaveze po predugovoru i njihovo izvršenje

Autor: Gordana Ainšpiler-Popović, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu

Posebni vidovi ostave

Autor: Prof. dr Ilija Babić, vanredni profesor Privredne akademije u Novom Sadu

Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS


Prestanak radnog odnosa po volji zaposlenog i prava koja može ostvariti pre i posle prestanka radnog odnosa

Autor: Paraskeva Mihajlović

Aktuelnosti u primeni propisa

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa