ARHIVA BROJEVA

Rok isplate zarade i autonomija volje zaposlenog

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Uvodne napomene

Zarada za ostvareni rad i vreme provedeno na radu ima slovom zakona određeno vreme dospelosti. To je vreme kada je poslodavac dužan da ispuni obavezu iz ovog osnova prema zaposlenom i od kada nastupaju pravne posledice dužničke docnje. Podrazumeva se da je prethodno zaposleni svojim radom ostvario zaradu za obračunski period za koji se njena isplata vrši, odnosno potražuje.

Merodavne izvore prava na temu dospelosti, ali i gornju granicu koja se s tim u vezi mora poštovati definiše odredba stava 1. člana 110. Zakona o radu (u daljem tekstu ZOR). Prema njenom sadržaju: Zarada se isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu, najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

Vreme dospelosti po slovu ove norme definiše primarno ugovor o radu i opšti akt u značenju iz odredbe člana 8. ZOR, ali uz ex lege propisano ograničenje. Na njega upućuje završni fragmenat ove norme koji glasi: Najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. Kada se ugovara odnosno propisuje opštim aktom vreme dospelosti zarade ne može biti protivno dualno propisanim pravilima:

...

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa