ARHIVA BROJEVA

Reforma javne uprave - kao deo sveobuhvatnih strukturnih reformi

Uspostavljanje zdravog privrednog ambijenta, koji omogućava rast i napredak u svim sferama društva – cilj je kome se teži i koji je (u poslednjih dva meseca, naročito) "produkovao” niz značajnih regulatornih akata (pre svega – zakona) kojima se (na nov način) regulišu odnosi u nekoliko važnih segmenata društva.

Ovde će (pre svega) biti reči o aktivnostima na nastavku reformi javne uprave – posebno u pogledu optimizacije javnog sektora i zaustavljanja daljeg rasta javnog duga, ali i "platnom prometu", odnosno "disciplini" u komercijalnim transakcijama (za sve subjekte koji učestvuju u transakciji – dakle i za - privredne subjekte i za - sublekte iz javnog sektora).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa