ARHIVA BROJEVA

Radnje uvoznika i špeditera kod carinjenja robe

 Dr Tomica Delibašić, 
Beograd

U carinskom postupku se odlučuje o pravima i obavezama carinskog obveznika, odnosno lica koje je nosilac pravnog odnosa, a carinska procedura zahteva da se ujedno u postupku pojavljuju i druga lica, kao zastupnici uvoznika, pre svega špediter koji je ovlašćeno stručno lice za obavljanje carinskih formalnosti.

Naročito je značajno praktično razgraničenje radnji uvoznika i špeditera i njihove odgovornosti za radnje koje preduzimaju, posebno kada dođe do izvršenja nekog carinskog prekršaja.

Da bi se razgraničila odgovornost uvoznikA i špeditera za radnje preduzete u carinskom postupku, mora se pre svega poći od prirode radnji koje oni preduzimaju, koje mogu biti neposredne ili posredne.

Osnovno je da uvoznik kao nosilac pravnog posla uvoza ili uvoza, odnosno konkretnog carinskog postupka, stupa u odnos sa inoisporučiocem robe, kupuje i preuzima robu, pribavlja potrebnu dokumentaciju, pa za ove radnje on snosi odgovornost.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa