ARHIVA BROJEVA

Radni odnos na određeno vreme

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Uvodne napomene

Sadržaj radnopravnog odnosa obrazuju prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog. Nije svaki društveni odnos radni odnos, a mutatis mutandis isto važi i za pojam pravni odnos. Atribut radnopravni ukazuje na posebnosti pravnog odnosa koji postoji između poslodavca i zaposlenog. Ta njegova posebnost obuhvata ne samo statusnu već i imovinsko pravnu komponentu. Obe sе iskazuju u simbiozi prava i obaveza poslodavca i zaposlenog. Njegovi bitni elementi su dobrovoljnost, lična radnopravna veza poslodavca i zaposlenog, subordinacija, obaveza rada i plaćanja za taj rad. U teoriji se radni odnos definše kao: "Dobrovoljni pravni odnos zaposlenog i poslodavca, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, kolektivnim ugovorom o radu".1 Na statusnu prirodu radnog odnosa ukazuje se i u teoriji.2 Statusni karakter ima i otpremnina koja pripada zaposlenom višku i koja ima i odlike imovinskog prava-argumenat iz odredbe člana 158i 160. Zakona o radu. 

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa