ARHIVA BROJEVA

Rad na crno i mogućnost njegovog smanjenja korišćenjem oblika rada van radnog odnosa

Prof. dr Draško Bosanac,
FORKUP, Novi Sad, Alfa univerzitet Beograd

Vasja Bosanac,
dipl.pravnik, Fond PIO Beograd

...

Generalno posmatrajući, postoji čitav niz razloga zbog kojih poslodavci koriste rad na crno kao oblik angažovanja potrebnog rada (destimulativna zakonska rešenja koja uređuju oblast rada, ponekad složen i dug postupak prijema na rad, različite, ekonomski neodgovarajuće, stope za angažovanje rada, sporo menjanje navika radnika u odnosu na obaveze i standarde koje im postavlja poslodavac i sl.), ali njegovo omasovljenje je uslovljeno, osim lošim uslovima privređivanja, i tranzicionim problemima određenim sve izraženijim uticajem tržišne privrede, gde se, često, pojavljuje, neminovno ili nekontrolisano, višak radne snage iz državnog i društvenog sektora. Dalja privatizacija tog sektora još će intenzivirati ovaj proces, što će pogoršati i onako lošu situaciju iz ranih privatizacija. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa