ARHIVA BROJEVA

Priznanje strane sudske odluke u Srbiji kao poseban oblik međunarodne krivičnopravne saradnje

Prof. dr Stanko Bejatović

1. Opšte napomene o međunarodnoj krivičnopravnoj saradnji kao instrumentu borbe protiv kriminaliteta

Jedna od pratećih osobenosti sadašnjeg stanja kriminaliteta posmatrano uopšte a ne samo u okvirima jedne države je i sve veće učešće krivičnih dela s međunarodnim obeležjem u ukupnoj masi kriminaliteta. Skoro da je u poslednjih desetak godina nezamisliva bila kakva veća kriminalna aktivnost a da nema primese međunarodnog karaktera. Na žalost, svedoci smo svakodnevnih primera takvih slučajeva kada su u pitanju krivična dela trgovine ljudima, opojnim drogama, falsifikovanjem novca i sl.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa