ARHIVA BROJEVA

Privremeno oduzimanje robe i carinski nadzor

Dr Tomica Delibašić,
sudski savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd

 

Nakon preuzimanja carinske prekršajne nadležnosti od strane prekršajnih sudova u praksi se otvaraju brojna pitanja, među kojima su i ona koja se tiču odnosa pojedinih ovlašćenja prekršajnih sudova i carinskih organa koji preduzimaju mere u upravnom postupku. Takvo je pitanje ovlašćenja za privremeno oduzimanje carinske robe, posmatrano u vezi prava odlučivanja o zaštitnoj meri, gde se moraju razmotriti ovlašćenja suda i carinskog organa, s jedne strane, kao i pitanje preduzimanja mera upravnog nadzora u carinskom upravnom postupku, i to u vezi iste robe, sa druge strane.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa