ARHIVA BROJEVA

Privatna bezbednost u Srbiji - nedostaci u pravnoj regulativi

Dr Dejan Labović,
Vojnobezbednosna agencija, Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Apstrakt: U Srbiji u poslednjoj deceniji dogodile su se značajne ekonomske, pravne i političke promene, koje su uticale na tokove i dinamiku privatizacije bezbednosti, a time i na privatni sektor bezbednosti. Između ostalog, produbljena je ekonomska kriza (koja je rezultat loših političkih, pravnih i ekonomskih reformi u Srbiji), prekomponovana je politička moć (uslovila je rekonfiguraciju tržišta privatne bezbednosti) i konačno je privatni sektor bezbednosti uređen Zakonom o privatnom obezbeđenju i Zakonom o detektivskoj delatnosti krajem 2013. godine, čija primena je odložena za januar 2017. godine (efekat je značajno smanjenje kvaliteta bezbednosnih usluga i dalji rad firmi u "sivoj" zoni). Ovim zakonima se propisuju uslovi koje firme za privatno obezbeđenje i detektivi, kao i njihovi radnici treba da ispune kako bi mogli legalno da rade. Između ostalog, predviđene su obavezne stručne obuke, kao i izdavanje dozvola za rad (tzv. licence) pravnim licima i preduztenicima, službenicima obezbeđenja i detektivima. Zakonima su, takođe, regulisana ovlašćenja službenika obezbeđenja i detektiva, kao i nadzor nad njima i firmama u kojima rade. Zakonopisci, stručna i šira javnost (s pravom) očekuju da će se primenom ovih zakona uvesti red u funkcionisanje privatnog sektora bezbednosti u Srbiji, s druge strane, postavlja se pitanje da li će zakoni uspeti da ostvare glavne ciljeve zbog kojih su doneti. Pored evidentnih prednosti, nekoliko činjenica obeshrabruju i ukazuju na suprotno. Najpre, bezbednosne provere vlasnika i odgovornih lica nisu dobro uređene zakonima. Naime, vlasnici firmi ne podležu bilo kakvoj bezbednosnoj proveri, dok odgovorna lica prolaze proveru propisanu Zakonom o oružju i municiji, koja je jako površna, te njome neće biti moguće utvrditi postojanje ozbiljnih bezbednosnih smetnji. Otud postoji rizik da će lica sa kriminalnim dosijeima i dalje, posredstvom svojih ljudi, moći nesmetano da osnivaju i vode firme za pružanje privatnih bezbednosnih usluga. U vezi sa navedenim, u ovom tekstu se na jedan generalni i sistematski način vrši analiza prednosti i nedostataka aktuelne normativne uređenosti privatne bezbednosti u Srbiji, sa aspekta refeleksije na organizaciju i funkcionisanje pravnih lica i preduzetnika za privatno obezbeđenje i detektivsku delatnost.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa