ARHIVA BROJEVA

Primena novina u propisima o porezima na imovinu od početka nove godine

Milan Milović

 

Porez na imovinu za 2012. godinu na nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti ne može biti utvrđen u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze za 2011. godinu.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa