ARHIVA BROJEVA

Primena Konvencije Međunarodne organizacije rada, o privatnim agencijama za zapošljavanje

Paraskeva Mihajlović

Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 181, o privatnim agencijama za zapošljavanje, usvojena je 19. juna 1997. godine. Naša država, do sada nije ratifikovala ovu konvenciju, i ako su od 2003. godine, Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 71/03), u naš pravni sistem prvi put uvedene privatne agencije za zapošljavanje, kao nosioci poslova zapošljavanja u skladu sa ovim zakonom..

Naime, Generalna konferencija MOR-a je, polazeći od značaja obezbeđenja fleksibilnosti u funkcionisanju tržišta rada, na svojoj 81. sednici 1994. godine ocenila da MOR treba da nastavi da revidira Konvenciju o agencijama za zapošljavanje bez nadoknade, br. 96. iz 1949. godine. Tom prilikom je ukazano na značaj fleksibilnosti i ulogu koju privatne agencije za zapošljavanje mogu imati u pogledu funkcionisanja tržišta rada. Ukazano je i na velike razlike u okruženjima u kojima agencije za zapošljavanje rade, u poređenju sa uslovima koji preovlađuju od momenta kada je usvojena navedena Konvencija iz 1949. godine. Ocenjujući pozitivnu ulogu koju privatne agencije za zapošljavanje mogu imati na dobro funkcionisanje tržišta rada, ukazano je na neophodnost da radnike treba zaštititi od zloupotrebe i, u tom smislu, na potrebu da se garantuje pravo na slobodu udruživanja i unapređenja kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga kao neophodnog elementa efikasnog sistema industrijskih odnosa. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa