ARHIVA BROJEVA

Prevoz putnika i tereta u drumskom saobraćaju

Početak primene nekih odredbi novodonetih zakona (koji, u celosti - počinju da se primenjuju za 18 meseci)

U "Sl. glasniku RS", br. 68/2015, od 04.08.2015. godine – objavljena su dva zakona (u vezi prevoza u drumskom saobraćaju) i to:

- Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon o prevozu putnika) i

- Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon o prevozu tereta).

Oba zakona, u svojim završnim odredbama propisuju – da stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" (što je – 12. avgust 2015. godine), a da počinju da se primenjuju po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu (dakle primena počinje od – 12. februara 2017. godine), osim određenih odredbi (o kojima će detaljnije, biti reči u nastavku).

Takođe, oba zakona (svaki u svom „domenu“) propisuju – da danom početka njihove primene - PRESTAJU DA VAŽE:

- Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list SRJ", br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 i 18/10) i

- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11), 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa