ARHIVA BROJEVA

Pravo na privatnost zaposlenog i video nadzor

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Odredbom člana 8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda garantovano je pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života. Na taj način se štite lična dobra. Međutim, u sadržaju ove norme Konvencije izostala je definicija tih pojmova, a to znači istovremeno i elemenata njihovog određenja.

Pojam privatnosti se i ne može odrediti bez ostatka pošto su neiscrpni njegovi oblici materijalizacije. U suštini je reč o pravu na ličnu samo fizičkom licu njegovu - svoju oblast pa zato po pravilu zaštićenu od nedozvoljenog prodora trećih lica1. Živeti sopstveni život sa sadržajem koji pripada in concreto fizičkom licu isključuje neovlašćeno mešanje drugog lica u taj ambijent. U pravo na privatnost se svrstavaju kao njegovi delovi: lična prava. To su pravo na privatni život, pravo na lične zapise, pravo na lik, pravo na glas, pravo na pismena ličnog karaktera i slično. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa