ARHIVA BROJEVA

Pravni aspekti državnog budžeta

Doc. dr Milenka-Mila Jezdimirović

Postojanje prvih organizovanih država uslovilo je i potrebu obaveznog finansiranja njihovih funkcija. Naime, te funkcije su se kroz istorijski razvoj država menjale, ali je uloga državnog aparata, čak i na najnižem nivou razvoja države podrazumevala brigu o spoljnoj bezbednosti zemlje, unutrašnjem redu i miru, a naročito zakonodavnu i sudsku granu vlasti, što je činilo, a i danas čini klasične funkcije svake države.

U kasnijim fazama društvenog razvoja, države počinju da preuzimaju i druge funkcije, poput obrazovanja, zdravstva, socijalne sigurnosti, zatim privrede, infrastrukture, kulture, sporta i dr. U tom smislu sve se više pažnje poklanja zadovoljavanju opštih društvenih potreba u društvu, odnosno interesa građana, koji su istovremeno i poreski obveznici i korisnici usluga države i njenih organa.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa