ARHIVA BROJEVA

Pravne posledice neizvršenja plana reorganizacije

Dr Dragiša B. Slijepčević,
predsednik Ustavnog suda
 

 

Reorganizacija stečajnog dužnika je relativno nov pravni institut našeg stečajnog prava, jer je po prvi put uređena tek sa Zakonom o stečajnom postupku iz 2004. godine. Reorganizacija stečajnog dužnika je u svom osnovnom obliku preuzeta i u novom Zakonu o stečaju iz 2009. godine ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 104/09 - u daljem tekstu: Zakon), ali je u značajnoj meri i pravno nadograđena. Tim zakonom je propisano da se pod reorganizacijom podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način predviđen planom reorganizacije (čl. 1. st. 4. Zakona).

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa